пʼятниця, 14 липня 2017 р.

                 Використання власних електронних ресурсів
в роботі з обдарованими дітьми
(онлайн – сервіс LearningApps.org)
        Великі можливості для роботи з обдарованими дітьми надають інтернет - ресурси. Мультимедійні технології збагачують процес навчання, дозволяють зробити його більш ефективним, а також  сприяють творчому розвитку учнів. Використовуючи сервіс  LearningApps.org учні  моїх класів створюють кросворди, вікторини, пазли, а потім демонструють на уроці або виховному заході.Детальніше


Формування електронного контенту
 вчителем математики
            за проектом «1учень -1 комп’ютер»
Мета. Розкрити сучасні підходи щодо підвищення якості математичної освіти  через застосування моделі навчання «1учень – 1комп’ютер». Показати алгоритм побудови навчального контенту для уроків математики, методичні підходи та родзинки по їх створенню, рівень зацікавленості учнів до роботи зі створеними вправами, їх вплив на підвищення якості знань  та умінь школярів.
Показати лабораторію вчителя по створенню умов для індивідуального розвитку особистості, підвищення пізнавальної активності, стійкої мотивації, розвитку інтересу до активного навчання через широке застосування на уроках математики сучасних освітніх сервісів та ресурсів Інтернету; навчанню самостійного мислення, озброєнням необхідними для цього знаннями, вміннями та навичками.   
Детальніше ...Використання власних електронних ресурсів
в роботі з обдарованими дітьми
(онлайн – сервіс LearningApps.org)
        Великі можливості для роботи з обдарованими дітьми надають інтернет - ресурси. Мультимедійні технології збагачують процес навчання, дозволяють зробити його більш ефективним, а також  сприяють творчому розвитку учнів. Використовуючи сервіс  LearningApps.org учні  моїх класів створюють кросворди, вікторини, пазли, а потім демонструють на уроці або виховному заході.Детальніше

Досвід "Формування інформаційної комптентності учнів  на уроках математики "
Провідна ідея роботи  пробудити інтерес учнів до навчання, зацікавити їх на уроках і зробити  так,  щоб вивчення математики було для учнів  доступним, ненав’язливим, з позитивними емоціями.

Мета проблеми. Створити умови для формування інформаційної компетентності учнів на уроках математики, навчити самостійно мислити, озброїти необхідними для цього знаннями, вміннями та навичками.

Новизна проблеми полягає в створені максимально сприятливих умов для формування та розвитку інформаційної компетентності учнів засобами мультимедійних технологій  у загальноосвітніх школах за проектом «1 учень + 1 комп’ютер».
Практична значущість. Саме  уроки з використанням ІКТ сприяють розвитку творчих здібностей дітей, виконують навички дослідницької діяльності, дають високий ефект практичної спрямованості матеріалу, що, зрештою, приводить до глибокого розуміння предмета, зацікавленості ним.
Актуальність полягає в тому, що використання електронних освітніх ресурсів на уроках сприяє:
•   підвищенню загальної обізнаності та освіти учнів;
•   поглибленню знань з предмета;
•   розвитку світогляду учнів;
•   перевірці знань учнів в нетрадиційній формі;
•  активному розвитку пізнавальних процесів в учнів.


Інноваційні форми роботи та технології, що я використовую .

Педагогічну проблему вирішую через сучасні технології на основі особистісно-орієнтованого педагогічного процесу, активізації та інтенсифікації діяльності, підвищення ефективності управління та організації навчального процесу. Особливу увагу приділяю ігровій технології, комп’ютерній (інформаційній) технології навчання,  технології колективно-групового навчання.
Ефективним шляхом виховання у школярів зацікавленості до вивчення предмета і розвитку пізнавальних процесів, що відбуваються на уроці, є дидактичні ігри та різноманітні ігрові прийоми .
Щоб формули краще запам’ятались, а також для контролю за їх засвоєнням, на уроках я використовую такі дидактичні ігри:
Математичне доміно, що складається з 12-13 карток, кожна з яких поділена рискою на дві частини – на одній записано завдання, на другій – відповідь до іншого завдання.
Картки зворотнього зв’язку, що складаються з п’яти-шести планшетів з прозорої плівки (так званих файлів), з’єднаних у «книжку», куди вставляють картки з відповіддю. Запитання ставлю усно, учні знаходять правильну відповідь і показують її. Таким чином, я відразу помічаю,  як діти знають матеріал.
Ці ігри можна проводити як на початку уроку, так і в кінці будь-якого  уроку зазначеної вище теми, змінюючи та урізноманітнюючи завдання.
Суттєво підвищують активність і викликають зацікавленість учнів навчальні кросворди.
Під час закріплення навчального матеріалу проводжу гру «Так-ні». Я читаю запитання, причому лише один раз, перепитувати не можна. За той час, коли читається запитання, необхідно записати відповідь «так» або «ні». Головне тут-зацікавити найпасивніших і залучити їх до навчання.
В своїй практиці я також проводжу нестандартні уроки, що не лише містять елементи гри, а є дидактичною грою за змістом. Це такі уроки, всі елементи яких, пов’язані певним сюжетом, ідеєю тощо, і такі, формою проведення яких передбачено постійну взаємодію вчителя з учнями та учнів між собою, це такі уроки, в яких систему ігрових дій сплановано так, що через неї реалізується навчально-виховні можливості, що закладені у змісті матеріалу. Наприклад, урок-гра «Математичний ярмарок», на якому учні продаючи «товари» різного ступеня складності, вдосконалюють вміння і навички застосування формул скороченого множення. Саме на таких уроках я дуже часто застосовую інтерактивні технології , такі як колективно-групове навчання, використовуючи  метод  роботи в малих групах.
У викладанні математики я використовую компютер на всіх етапах уроку – при пояснені нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.
Маю можливість проводити уроки з використанням інтерактивної дошки. Тому сама складаю презентації, використовуючи додаток SMART Notebook.
            Використовую інтернет - ресурси для спілкування з учнями, дистанційні консультації.


Формування електронного контенту
 вчителем математики
            за проектом «1учень -1 комп’ютер»
Мета. Розкрити сучасні підходи щодо підвищення якості математичної освіти  через застосування моделі навчання «1учень – 1комп’ютер». Показати алгоритм побудови навчального контенту для уроків математики, методичні підходи та родзинки по їх створенню, рівень зацікавленості учнів до роботи зі створеними вправами, їх вплив на підвищення якості знань  та умінь школярів.
Показати лабораторію вчителя по створенню умов для індивідуального розвитку особистості, підвищення пізнавальної активності, стійкої мотивації, розвитку інтересу до активного навчання через широке застосування на уроках математики сучасних освітніх сервісів та ресурсів Інтернету; навчанню самостійного мислення, озброєнням необхідними для цього знаннями, вміннями та навичками.   
Детальніше ...
Майстер-клас Робота з Google - документами
Документи Google - це пакет продуктів, призначений для створення різних документів, роботи над ними разом з іншими користувачами в режимі реального часу і зберігання документів та інших файлів в Інтернеті. ! Ви можете отримати доступ до своїх документів. Причому все це абсолютно безкоштовно і файлів з будь-якого комп'ютера в будь-якій точці світу, якщо він підключений до Інтернету. А дещо можна робити і в режимі офлайн
                             

MyTest  - система програм для створення і проведення комп'ютерного тестування, збору та аналізу результатів, виставлення оцінки за  вказаною в тесті шкалою.

                               

пʼятниця, 5 травня 2017 р.

               ЗНО з математики:

         характеристика (специфікація) тесту 2017 року

   Тест ЗНО з математики 2017 року складається із 33-х завдань, трьох видів:

20 завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдання №1 - №20 - до кожного тестового завдання надано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав правильну відповідь. Оцінювання 0 або 1 тестовий бал.
4 завдання на встановлення відповідності (логічні пари), завдання №21 - №24 - до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами і буквами. Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність між цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно визначив логічні пари. Оцінювання 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару).
9 завдань відкритої форми з короткою відповіддю, завдання №25 - №33 - абітурієнту необхідно самостійно визначити числовий результат встановленої розмірності, за правельне виконання завдання буде нараховуватись по 2 тестові бали.
За всі правильно виконані тести учасник ЗНО з математики може набрати 54 тестові бали.
На виконання тесту абітурієнтам буде відведено 150 хвилин.
Під час тестування забороняється використання будь-яких стороніх матеріалів (навіть калькуляторів), окрім наданих в тестових зошитах.
                               Тести ЗНО    (натиснути для проходження тесту)